FANDOM


Niestety dodanie prezentacji ze slideshare-a nie jest aż tak trywialne, ale znając już kroki jest to łatwo odtworzyć.

  • Wchodzimy na stronę prezentacji na slideshare.com
  • Wybieramy opcję embed (na górze okna prezentacji)
  • Kopiujemy kod jaki się pojawi (można przy pomocy customize zmienić wymiary)
  • Dodajemy nową stronę: MediaWiki:[pewna_nazwa], np. MediaWiki:Iframe1
  • Jako kod na tej stronie wklejamy skopiowany kod
  • Na stronie na której dodajemy prezentację wchodzimy w tryb źródłowy (tam gdzie jest kod wiki) i dodajemy w miejscu w którym ma się pojawić prezentacja [pewna_nazwa], np. Iframe1
  • Może się okazać, że wymiary miniaturki nam nie odpowiadają, należy wtedy zmienić to w kodzie pobranym ze slideshare'a

To powinno pozwolić na wklejenie dowolnej prezentacji ze slideshare'a i nie tylko.